Dokumentacija

Zapisnik sa redovne skupštine Severtrans Sombor 26.06.2017. 07.07.2017. god.

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Severtrans 26.06.2017. god.

Izveštaj komisije za brojanje glasova 26.06.2017. god.

Poziv za redovnu skupštinu akcionara 22.05.2017. god.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara 22.05.2017. god.

Predlog odluka za redovnu skupštinu akcionara 22.05.2017. god.

Izveštaj odbora direktora 22.05.2017. god.

Formular punomoćja za glasanje 22.05.2017. god.

Obrazac za glasanje u odsustvu 22.05.2017. god.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 19.05.2017. god.

Godišnji izveštaj za 2016. god. 30.04.2017. god.

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. god. 30.04.2017. god.

Bilans stanja 30.04.2017. god.

UPPR Konačna verzija 03.02.2017. god.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 08.07.2016. godine

Izveštaj komisije za prebrojavanje glasova 01.07.2016. godine
Odluke sa skupštine 01.07.2016. godine
Izveštaj sa redovne skupštine akcionara 01.07.2016. godine

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama 20.05.2016. godine

Poziv za škupštinu 20.05.2016. godine

Odluka o sazivanju redovne – godišnje skupštine akcionara 20.05.2016. godine

Predlog odluke za redovnu skupštinu 20.05.2016. godine

Izveštaj o radu odbora direktora 19.05.2016. godine

Bilans stanja 27.04.2016. godine

Bilans uspeha 27.04.2016. godine

Izveštaj o tokovima gotovine 27.04.2016. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu 27.04.2016. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu 27.04.2016. godine

Napomena 27.04.2016. godine

Izveštaj revizora 27.04.2016. godine

Godišnji izveštaj 27.04.2016. godine

Unapred pripremljeni plan reorganizacije-REO 11/2015 prečišćen tekst 09.04.2016. godina

Unapred pripremljeni plan reorganizacije-REO 11/2015 prečišćen tekst 22.01.2016. godine

Zapisnik sa Vanredne skupštine „Severtrans“ Sombor AD 30.10.2015. godine

Izveštaj sa Vanredne Skupštine akcionara od 30.10.2015. godina

Izveštaj komisije od 30.10.2015.godine i Odluke sa Vanredne skupštine 30.10.2015.godine

VANREDNI FINANSIJISKI IZVESTAJ ZA PERIOD 01 01 – 30 09 2015 SA MIŠLJENJEM REVIZORA

Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne skupstine akcionara „Severtrans“ Sombor AD

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne skupštine akcionara „Severtrans“ Sombor AD

Odluka o usvajanju predloga odluka za vanrednu skupštinu akcionara „Severtrans“ Sombor AD

Izmena poziva za vanrednu skupštinu akcionara „Severtrans“ Sombor AD

Poziv za vanrednu skupstinu

Unapred pripremljen plan reorganizacije Severtrans AD Sombor

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara od 19.06.2015.g.pdf

Odluke sa skupštine 19.06.2015.g

Izvestaj komisije za prebrojavanje glasova sa Skupstine akcionara odrzane 19.06.2015.

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara od 19.06.2015.g.pdf

Poziv za Skupštinu, Odluka o zakazivanju vanredne skupštine, Predlog odluka, Izveštaj OD 19.05.2015. godin

Godišnji izveštaj za 2014. godinu 08.05.2015. godine

izveštaj komisije od 23.04.2015.

Zapisnik od 23.04.2015.

Poziv za Skupštinu, Odluka o zakazivanju vanredne skupštine, Predlog odluka, Predlog ugovora sa OD

Poziv za Skupštinu, Predlog odluka, Predlog ugovora sa OD

Izveštaj sa skupštine akcionara, Zapisnik, Izveštaj komisije za brojanje glasova 02.06.2014. godine

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama za 2013. godinu

Godišnji izveštaj za 2013. godinu

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

Godišnji izveštaj za 2011. godinu