Red vožnje-stari

Prigradski redovi vožnje:

Aleksa Šantić
Apatin – Prigrevica – Apatin
Bački Monoštor
Bezdan – Kolut – Bački Breg
Čonoplja – Kljajićevo – Telečka
Gakovo – Rastina
Kljajićevo – Sivac
Odžaci (Bački Brestovac)
Odžaci (Doroslovo)
Sombor – Apatin – Sombor
Sombor – Bukovac
Sombor – Čonoplja – Kljajićevo
Sombor – Čonoplja
Sombor – Gradina
Sombor – Lenija
Sombor – Rančevo
Sombor – Žarkovac
Stanišić – Riđica
Strilić – Autobuska stanica – Industrijska zona
Šikara – Autobuska stanica – Fiorano
Zaobilaznica – Železnička stanica – Autobuska stanica – Industrijska zona
Železnička stanica – Autobuska stanica – Fiorano
  • Međugradski redovi vožnje:

Sombor – Novi Sad – Beograd – Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja – Beograd – Novi Sad – Sombor
Sombor – Subotica

Međunarodni redovi vožnje:

Sombor – Tenje (HR)
Sombor – Teslić (BIH)-TRENUTNO NE SAOBRAĆA
Sombor – Zagreb (HR)-TRENUTNO NE SAOBRAĆA

Redove vožnje za liniju Požarevac – Beograd – Beč možete pogledati na stranici Srbijatransport-a.

Redove vožnje za SR Nemačku (Augsburg, Berlin, Bohum, Bon, Dortmund, Duisburg, Diseldorf, Esen, Frankfurt, Getingen, Hamburg, Hanover, Hildeshajm, Ingolštad, Karlsrue, Kasel, Keln, Lajpcig, Manhajm, Minhen, Nirnberg, Štutgart, Ulm, Vurcburg) možete pogledati na stranici Panonijabus-a.

ALEKSA ŠANTIĆ      
Polasci iz ALEKSE ŠANTIĆAPolasci iz SOMBORA
05:00radni dan05:00svaki dan Subotički
06:50svaki dan Subotički06:00svaki dan Subotički
08:15svaki dan Subotički06:15svaki dan
10:30svaki dan Subotički08:00svaki dan Subotički
12:15r.d.đački11:00svaki dan Subotički
13:00svaki dan Subotički11:30r.d.đački
15:15svaki dan Subotički13:30svaki dan Subotički
19:50svaki dan Subotički14:15radni dan
17:15svaki dan Subotički
19:45radni dan-đački
×
APATIN - PRIGREVICA - APATIN      
APATIN - PRIGREVICAPRIGREVICA - APATIN
vreme polaskarežim radasaobraća prekovreme polaskarežim radasaobraća preko
6:50radni dandirektno5:00svaki dandirektno
9:25radni danBanja Junaković7:05radni dandirektno
12:00svaki danBanja Junaković9:45radni danBanja Junaković
15:30svaki dandirektno12:25svaki danBanja Junaković
15:55svaki dandirektno
×
BAČKI MONOŠTOR   
Polasci iz B. MONOŠTORAPolasci iz SOMBORA
5.00radni dan5.30radni dan
6.00svaki dan6.30radni dan
7.00radni dan7.30svaki dan
8.00radni dan9.30radni dan
10.00svaki dan11.00svaki dan
12.30svaki dan12.30radni dan
13.00radni dan13.30radni dan
14.00radni dan14.30svaki dan
15.00radni dan15.30radni dan
17.00radni dan17.30radni dan
18.00svaki dan19.40svaki dan
21.00radni dan22.30radni dan
×
GAKOVO - RASTINA   
Polasci iz RASTINEPolasci iz SOMBORA
5.00radni dan5.30radni dan
6.00svaki dan6.10radni dan
6.50radni dan8.30svaki dan
9.20svaki dan11.30svaki dan
12.20svaki dan12.30radni dan ?a?ki
13.10radni dan ?a?ki13.30radni dan
14.10radni dan14.30svaki dan
16.15radni dan15.30radni dan
17.15radni dan ?a?ki18.00radni dan ?a?ki
18.45svaki dan19.40svaki dan
21.00radni dan22.30radni dan
×
ODŽACI (Bački Brestovac)     
Polasci za SOMBORPolasci iz SOMBORA
5.00radni daniz B.Brestovca6.15radni danza B.Brestovac
6.00radni daniz B.Brestovca10.00svaki danza B.Brestovac
6.50svaki daniz B.Brestovca10.00radni danza Odžake
12.50svaki daniz B.Brestovca14.30svaki danza B.Brestovac
15.00radni daniz B.Brestovca15.30radni danza B.Brestovac
18.50svaki daniz B.Brestovca19.40svaki danza B.Brestovac
22.30radni danza B.Brestovac
×
ODŽACI (Doroslovo)       
Polasci za SOMBORPolasci iz SOMBORA
06:05radni dan fioranoiz Odžaka05:30radni danza Odžake
06:35radni daniz Odžaka11:00radni danza Odžake
11:30svaki daniz Odžaka12:30svaki danza Odžake
14:30svaki daniz Odžaka14:30radni danza Odžake
16:00radni daniz Odžaka15:30radni dan fioranoza Odžake
18:30radni dan i nedeljomiz Odžaka16:00petkom i nedeljomza Bođane
20:30svaki daniz Odžaka19:40svaki danza Odžake
×
SOMBOR - BUKOVAC      
Polasci iz SOMBORAPolasci iz BUKOVCA
07:15radni dan đački07:35radni dan đački
13:10radni dan đački13:30radni dan đački
19:10radni dan đački19:30radni dan đački
×
SOMBOR - ČONOPLJA - KLJAJIĆEVO      
Polasci iz KLJAJIĆEVAPolasci iz SOMBORA
05:00VIKENDOM06:10VIKENDOM
06:15radni dan13:30radni dan
12:30VIKENDOM15:30radni dan
14:10radni dan22:20VIKENDOM
16:00radni dan
21:10VIKENDOM
×
SOMBOR - GRADINA   
Polasci iz SOMBORAPolasci iz GRADINE
6.40radni dan
đački
7.00radni dan
đački
13.00radni dan
đački
13.35radni dan
đački
19.00radni dan
đački
19.20radni dan
đački
×
SOMBOR - LENIJA   
Polasci iz SOMBORAPolasci iz LENIJE
13.00r.d.
đački
7.30r.d.
đački
19.15r.d.
đački
13.30r.d.
đački
×
BEZDAN - KOLUT - BAČKI BREG   
Polasci iz BA?KOG BREGAPolasci iz SOMBORA
4.50radni dan5.20radni dan
6.00svaki dan6.10radni dan
6.50radni dan7.30svaki dan
8.30radni dan10.00radni dan ?a?ki
10.45vikend
12.00r.d.?a?ki11.45svaki dan
12.40svaki dan13.30radni dan
14.15radni dan14.30svaki dan
16.15radni dan15.30radni dan
17.15radni dan ?a?ki18.00radni dan ?a?ki
18.45svaki dan19.40svaki dan
21.00radni dan22.30radni dan
×
ČONOPLJA - KLJAJIĆEVO - TELEČKA   
Polasci iz TELEČKEPolasci iz SOMBORA
5.00radni dan6.10radni dan
6.50radni dan7.30radni dan + subota
8.15radni dan11.30radni dan + subota
12.20radni dan + subota14.30radni dan + subota
15.15radni dan18.00radni dan ?a?ki
18.45radni dan ?a?ki19.40radni dan
20.20radni dan
×
KLJAJI?EVO - SIVAC   
Polasci iz SIVCAPolasci iz SOMBORA
4.50radni dan4.00Beogradski svaki dan
5.00radni dan5.00Beogradski svaki dan
6.05radni dan + subota5.45Beogradski svaki dan
6.50svaki dan6.20Beogradski svaki dan
7.45Beogradski svaki dan7.00Beogradski radni dan
10.20Beogradski svaki dan7.45Beogradski svaki dan
11.40Beogradski svaki dan8.30Beogradski svaki dan
12.35Beogradski svaki dan10.45Beogradski svaki dan
13.45Beogradski svaki dan12.00Beogradski svaki dan
14.55Beogradski svaki dan13.00Beogradski svaki dan
16.00Beogradski svaki dan13.45Novosadski svaki dan
17.05Beogradski svaki dan14.30svaki dan
18.00Beogradski svaki dan16.00Beogradski svaki dan
20.00Beogradski svaki dan16.45Beogradski svaki dan
21.10Beogradski svaki dan18.00Beogradski svaki dan
22.50Beogradski svaki dan19.00Novosadski svaki dan
0.30Beogradski svaki dan20.00Beogradski svaki dan
22.30radni dan
×
SOMBOR - APATIN - SOMBOR     
SOMBOR - APATIN APATIN - SOMBOR
vreme polaskarežim radasaobraća prekovreme polaskarežim radasaobraća preko
6:00radni dan Kupusina5:15svaki danAerodrom
6:30svaki danKupusina6:00radni danKupusina
7:30svaki danAerodrom6:30radni danAerodrom
8:00pon. i petakAerodrom7:05svaki danKupusina
9:00svaki danAerodrom7:30svaki danAerodrom
9:45svaki danKupusina8:00svaki danAerodrom
11:00svaki danAerodrom10:15svaki danAerodrom
11:30radni dan đačkiKupusina11:30svaki danAerodrom
12:30svaki danKupusina12:00radni dan đačkiKupusina
13:30radni danAerodrom13:00svaki danKupusina
15:00radni danAerodrom14:00radni danAerodrom
16:00radni danKupusina15:30svaki danAerodrom
17:00svaki danAerodrom16:30pon. i petakKupusina Aerodrom
18:35svaki danAerodrom17:30svaki danAerodrom
19:30radni dan đačkiKupusina19:00svaki danKupusina
20:30svaki danKupusina20:00radni dan đačkiKupusina
22:20radni danAerodrom21:00svaki danKupusina
×
SOMBOR - RANČEVO   
Polasci iz SOMBORAPolasci iz RANČEVA
6.50radnički7.10r.d.
radnički
13.15radni dan
đački
13.40radni dan
đački
19.15radni dan
đački
19.40radni dan
đački
×
SOMBOR - ŽARKOVAC   
Polasci iz SOMBORAPolasci iz ŽARKOVCA
7.15radni dan
đački
7.30radni dan
đački
13.10radni dan
đački
13.30radni dan
đački
19.10radni dan
đački
19.30radni dan
đački
×
ŠIKARA. - A.S. - FIORANO   
Polasci sa ŽELEZNIČKEPolasci sa FIORANA
5.20radni dan fiorano14.20radni dan fiorano
13.25radni dan fiorano22.20radni dan fiorano
×
ŽELEZNI?KA S. - A.S. - FIORANO   
Polasci sa ZŽELEZNIČKEPolasci iz FIORANA
5.20radni dan Fiorano14.20radni dan Fiorano
13.25radni dan Fiorano22.20radni dan Fiorano
×
STANIŠI? - RIĐICA     
Polasci iz RIĐICAPolasci iz SOMBORA
4.50radni dan6.10svaki dan
5.30svaki dan7.30radni dan
5.45radni dan8.00Vikendom
6.50svaki dan9.00radni dan
8.15radni dan11.00svaki dan
10.00svaki dan12.00radni dan
11.50radni dan13.00radni dan
12.50svaki dan14.10radni dan
13.45radni dan14.30svaki dan
15.45radni dan15.30svaki dan
17.00radni dan
đački
17.00radni dan
18.00svaki dan18.45radni dan
đački
21.00radni dan19.40svaki dan
22.30radni dan
Ri?ica - Beograd
5,30 polazak iz Ri?ice (svaki dan)
11,00 iz Beograda (svaki dan)
×
STRILIĆ - A.S. - IND. ZONA     
05:30svaki dan06:10svaki dan
13:30svaki dan14:10svaki dan
21:30svaki dan22:10svaki dan
×
ZAOBILAZNICA - Ž.S. - A.S. - IND. ZONA   
Polasci sa ZAOBILAZNICEPolasci sa IND. ZONE
5.30SVAKI DAN6.10SVAKI DAN
13.30SVAKI DAN14.10SVAKI DAN
21.30SVAKI DAN22.10SVAKI DAN
×

RV-Vrnjačka-banja---So_001

×

RV-So---Vrnjačka-banja

×
SUBOTICA   
Polasci iz SUBOTICEPolasci iz SOMBORA
6.20radni dan +nedelja5.00radni dan +nedelja
7.45svaki dan6.00svaki dan
10.00svaki dan8.00svaki dan
12.30radni dan11.00radni dan
14.45svaki dan13.30radni dan
19.15svaki dan17.15svaki dan
×
TENJE      
Polasci iz SOMBORAPolasci iz TENJA
08:00Ponedeljak, petak i nedelja14:30Ponedeljak, petak i nedelja
×
TESLIĆ      
Polasci iz SOMBORAPolasci iz TESLIĆA
05:45svaki dan06:55svaki dan
×
BEOGRAD - ZAGREB      
Polasci iz BEOGRADAPolasci iz ZAGREBA
11:30Svaki dan10:15Svaki dan
(Kooperacija Severtrans, Niš Express, Čazmatrans)
×