O nama

Formiranje preduzeća AD Severtrans počinje još davne 1947.godine kada je, da bi se podmirila narasla potreba za prevozom putnika, doneta odluka o osnivanju Državnog autosaobraćajnog preduzeća (DASP). Na početku rada, preduzeće se suočilo sa nizom problema jer su putnici prevoženi na dotrajalim trofejnim vozilima iz Drugog svetskog rata, a pored toga nije bilo dovoljno kvalitetnog alata, rezervnih delova i guma.Iduće godine preduzeće se povezuje sa ostalim autotransportnim preduzećima iz Sombora i okoline i menja ime u ,,Gadsko transportno preduzeće'' a nedugo zatim menja ponovo ime u ''Lasta''.
Pod tim imenom će poslovati sve do 1961.godine, kada dolazi do povezivanja sa transportnim preduzećima iz Sombora, Ade, Sente i Odžaka. Nakon navedenih povezivanja preduzeće menja ime u ATP ''Sombortrans''a pet godina kasnije(13.12.1966.) dobija današnji naziv ''Severtrans'' . Tokom 1971. godine preduzeću prilazi i turistička agencija ''Somborturs'' i na kraju i ''Panonija trans'' 1974.godine, čime se završava obim planiranih integracija. Može se reći da taj period od 1947. do 1974. godine karakteriše stalan proces prestruktuiranja i integrisanja, koji su karakteristični u tom vremenskom periodu. Svi ti procesi dovode do eliminisanje dotadašnje nelojalne konkurencije, smanjenja troškova eksploatacije kao i povećanja kvaliteta pruženih usluga.
Drugi period razvoja ''Severtrans''-a obuhvata period od 1974. do 1990. godine, koji predstavlja period konstantnog razvoja preduzeća. Taj period karakteriše stalan rast broja ostvarenih putnih kilometara, uz modernizaciju i proširenje voznog parka kao i poboljšanje kvaliteta i usluge i konfora koji se pruža putnicima.1977. godine, izrađena je i nova autobuska stanica, a posvećena je i velika pažnja razvoju postojeće auto baze.
Glavna delatnost preduzeća je prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju kao i prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. U glavne delatnosti preduzeća još spadaju opravka i održavanje voznog parka kao i pružanje staničnih usluga. Dok u pomoćne delatnosti kojima se bavi preduzeće spadaju:

- Iznamljivanje vozila
- Tehnički pregled vozila
- Usluge održavanje vozila
AD''Severtrans'' iz Sombora obavlja prevoz putnika kako u unutrašnjem tako i u međunarodnom saobraćaju. U unutrašnjem prevozu putnika prisutne su tri vrste linija i to:gradske, prigradske i međugradske.

 

GRADSKE LINIJE

Javni gradski putnički prevoz treba da svojim linijama pokrije najjače opterećene koridore i da omogući većini stanovnika koja se nalaze u njihovom gravitacionom području da mogu najbrže i direktnom vožnjom da dođu do svog cilja.
Za gradske linije je karakteristično sledeće:kraća međustanična rastojanja, veća izmena putnika, kraća dužina i vreme putovanja...
Što se tiče javnog gradskog prevoza putnika u Somboru, trenutno postoji samo jedna linija koja povezuje Auobusku i Železničku stanicu i pritom prolazi kroz uži deo grada.
Kako bi se povećala frekventnost gradske linije, svi prigradski polasci su usmereni kroz centar grada Sombora.

 

PRIGRADSKE LINIJE

Prigradske linije su one koje povezuju užu teritoriju grada sa prigradskim naseljima.Većina putnika na ovim linijama su dnevni migranti čija su izvorišta u prigradskim naseljima, a ciljevi (radna mesta, škole i dr.)na užoj gradskoj teritoriji.
Karakteristike prevoza na prigradskim linijama su: veća međustanična rastojanja, manja izmena putnika, veća dužina i vreme putovanja kao i veća brzina putovanja.

Prigradske linije koje opslužuju AD ''Severtrans'' su sledeće:

1. Sombor - Apatin - Prigrevica
2. Sombor - Aleksa Šantić
3. Sombor - Bezdan
4. Sombor - Bilić
5. Sombor - Bački Breg
6. Sombor - Bački Brestovac - Odžaci
7. Sombor - Bački Monoštor
8. Sombor - Bukovac
9. Sombor - Žarkovac
10. Sombor - Kljajićevo
11. Sombor - Kupusina
12. Sombor -Rastina
13. Sombor - Riđica
14. Sombor - Sivac
15. Sombor - Doroslovo - Odžaci
16. Sombor - Telečka
17. Sombor - Čonoplja

 

MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE LINIJE
Međugradskim linijama povezane su teritorije dva ili više grada u unutrašnjem saobraćaju:

Sombor – Vrbas – Novi Sad
Sombor – Novi Sad - Beograd
Sombor – Soko Banja
Sombor – Vrnjačka Banja
Sombor – Subotica

Međunarodne linije povezuju minimum dve zemlje, a Severtrans saobraća na sledećim linijama:

Sombor - Podgorica - Budva - Tivat - Herceg Novi (u sezoni)

Požarevac - Beograd - Beč

Beograd - Novi Sad - Subotica - za sve gradove u SR Nemačkoj